Beszámoló egyesületünk 2022. évi közgyűléséről

A gyűlést május 23-án (hétfőn) 14 órára hívta össze a SVOE vezetősége. A meghirdetett időpontban nem volt határozatképes. 14:30-kor Gangl Tamás elnök határozatképesnek nyilvánította a megjelentek csoportját. Ezt követően felkérte Kedves Éda ügyvezetőt szavazatszámlálónak, Sztari Bernadett tolmács kollégánkat jegyzőkönyvvezetőnek. A dokumentum hitelesítője Királyhidi Dorottya főtitkár lett. A megnevezettek felkérését a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

1. napirendi pont

Az első napirendi pontban Kedves Éda ismertette a 2022. évi közhasznúsági jelentést. Az egyesület – az elmúlt évekhez hasonlóan – három egység keretein belül valósította meg tevékenységeit. Ezek közül az első: az érdekvédelmi tevékenység. Jelnyelvi tolmácsszolgálatunk évek óta működik épp úgy, ahogyan az elemi rehabilitációs szolgáltatás is.

A pandémiás helyzet idején

A pandémiás helyzetre való tekintettel igyekeztünk a feladatokat úgy szervezni, hogy a tagság a rendkívüli helyzet ellenére is megkapja a szükséges segítséget.

  • A lezárás alatt ügyeletet biztosítottunk.
  • A személyi segítő-és a kísérőszolgálat is ugyanúgy működött.
  • Az aktualitásokról folyamatosan információkat szolgáltattunk.

Különféle nagyobb, érdekvédelmi szervezeteknek évek óta tagjai vagyunk

Ilyen a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, akikkel folyamatosan kapcsolatban állunk. Továbbra is tagjai vagyunk a kormány konzultációs szerveinek, az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak.

A pandémiás helyzet után

A tavalyi év májusától, júniusától szolgáltatásainkat szinte száz százalékban elérhetővé tudtuk tenni. Újra megkezdődött a személyes ügyfélfogadás, illetve közösségi programokat is tudtunk szervezni. 2021-ben több ilyen program is lezajlott: kirándulások, közösségszervezés. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közösségi programokon nagyon sokan vesznek részt. Tavaly két olyan különbuszos kirándulást is meg tudtunk valósítani, amelyek teltházasak voltak.

A kísérőszolgálatot a tagság már jól ismeri

Két főállású kollégával biztosítjuk, főleg szolgáltatásokhoz és az élet különböző területein jelentkező, egyéni igényeknek megfelelően.

Megváltozott munkaképességű kollégákat 2007. óta foglalkoztatunk

Ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatta. Ez a tavalyi évben megszűnt, de saját forrás keretében a kollégákat továbbra is foglalkoztatjuk. Jelenleg 7 olyan munkatárs van, aki látássérüléssel, siketvaksággal érintett.

Az érdekvédelmi tevékenységhez szoktuk még sorolni a siketvak gyermekek, illetve a családjaik megsegítése érdekében végzett tevékenységet is, ami évek óta gyógypedagógus feladata.

Múlt évben kaptunk először támogatást a Miniszterelnöki Kabinetirodától, 3 millió Ft összegben

Ebből szerveztük közösségi programjaink egy részét, illetve a szülők számára egy gyermekfelügyeleti hetet is biztosítottunk. Szintén ebből a támogatásból sikerült elég sok segédeszközt is megvásárolni, melyek a rehabilitációban résztvevők számára kipróbálhatóak, megismerhetőek, használatuk elsajátítható.

Jelnyelvi tolmácsszolgálatunkban tavaly 5 főállású, illetve 14 megbízásos tolmács dolgozott

A statisztikai adatok szerint ötezernél is több megrendelést teljesítettek egy év alatt. Az általuk nyújtott szolgáltatás nemcsak siketvak személyek számára elérhető, hanem siketek számára is. Ezt a szolgáltatást 2008. óta folyamatosan biztosítjuk. Ennek van egy jogszabályi kerete: egy 3 évet felölelő pályázati időszak.

A másik nagy szolgáltatási elemünk a látássérültek elemi rehabilitációs programja

Itt is tavaly nyertünk el 3 éves ciklusban egy pályázati támogatást, ami hatalmas eredmény. 2020. január 1-től ennek is jogszabály biztosítja a keretrendszerét. Ez – a tolmácsszolgálathoz hasonlóan – a siketvak személyek jogosultságait is szabályozza, illetve azt, hogy milyen módon kell biztosítani ezt a szolgáltatást. 2021-től kezdve nem csupán itt, helyben biztosítjuk rehabilitációs programunkat, hanem az is kötelező, hogyha az országban bármelyik szolgáltatónál látás-és hallássérült személy jelentkezik, akkor az ő vizsgálatába, diagnosztikájának kialakításába minket is bevonjanak. Ezért országosan kapcsolatban állunk a többi látásrehabilitációs szolgáltatóval. Itt öt főállású kollégát alkalmazunk, valamint egy megbízásos jogviszonyban lévő személyt.

Szintén tavaly készült el egy olyan módszertani kiadvány, ami most már könyv formájában is elérhető

Május 30-án volt a bemutatója. Varga Anna írta, címe: „Felnőttkorú siketvak személyek tájékozódás és közlekedés tanítása”.

Nemzetközi kapcsolataink hosszú idő óta ismeretesek a tagság előtt:

Gangl Tamás az European Deafblind Union-ban elnökségi tag, illetve a Fogyatékos Személyek Szervezeteinek Tanácsa részéről az Európai Fogyatékosságügyi Fórumban is képviseltetjük magunkat. Minden ilyen szervezet tart éves szinten közgyűléseket, konferenciákat. Tavaly május körül, a járvány okozta helyzetben a közgyűlések online formában zajlottak, melyeken egyesületünk részéről Tamás és Éda is jelen volt.

A költségvetési támogatásról

A konkrét számadatokra kitérve ismertette többek között azt is, hogy 2010 óta címzett költségvetési támogatásból dolgozunk, amiből főként érdekvédelmi tevékenységünket finanszírozzuk. Ez a tavalyi évben 36 millió 300 ezer Ft volt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal bértámogatása, melyet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására kaptunk, 3 millió 470 ezer Ft volt. A miniszterelnöki kabinetirodától kapott támogatás 3 millió Ft volt, az adó 1%-ból befolyt összeg pedig 1 millió 600 ezer Ft. Az LSR2020, az elemi rehabilitációs program összesen 37 millió Ft volt.

Ezt követően Gangl Tamás elnök köszönetet mondott Édának, valamint az egyesület összes dolgozójának az eddigi munkájáért és mindazért a segítségért, melyet a siketvak személyek számára nyújtanak.

Elmondta: a tagság e-mailben megkapta a közhasznúsági jelentés szakmai összefoglalóját, de a dokumentum előzetes egyeztetést követően teljes terjedelmében megtekinthető. Az éves beszámolót a jelenlevők egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

Miután ez a rész lezárult, az egyéb információk, tudnivalók következtek

Először Éda röviden ismertette a május végén meghirdetett eszközpályázatunk részleteit. Őt követte Királyhidi Dorka, egyesületünk főtitkára, aki Varga Anna könyvbemutatójáról adott információt. Szó esett Maurizio június 1-i spagetti-party-járól is.

Gangl Tamás beszélt arról:

Bár a pandémia az elmúlt pár évben ezt nem tette lehetővé, idén méltóképp meg tudunk majd emlékezni június 27-éről, a Siketvakok Világnapjáról. Az ehhez kapcsolódó közösségi program július 2-án, szombaton lesz. A délelőttöt a Stefánia Palotában töltjük, ahol egy érdekes kiállítást tekinthetünk meg, a „Tapintható univerzum” elnevezésű tárlatot. Ezt a különleges világot a Bakonyi Csillagászati Egyesület hozza el nekünk, segítenek is abban, hogy a tapintható modelleken keresztül az univerzum csodái a siketvakok számára is elérhetővé váljanak. Délután pedig az egyesületünk irodájában folytatódik majd az ünnepség.

Tamás szót ejtett még az Európai Siketvak Unióról is

Ennek június végén, Brüsszelben lesz a közgyűlése, ahol új vezetőséget választ a szervezet. Az egyesület újból jelöli őt is vezetőségi tagnak – 2008. óta tölti be ezt a tisztséget az európai szervezetben. Idén azonban – a SVOE vezetőségének támogatásával – az EDbU felügyelőbizottsági tagságába Babinszki Verát jelölik. Ő az egyesület tagja, most már munkatársa is és frissen végzett jogász, így bevonható a nemzetközi tevékenységekbe.

Kérdésre válaszolva Királyhidi Dorottya elmondta:

idén sem lesz megtartva az egyesület nyári tábora. Még néhány hete is teljesen kiszámíthatatlan volt a vírushelyzet, a szállás lefoglalásának, tevékenységek megszervezésének pedig már nagyon korán el kellett volna kezdődnie. Programok, kirándulások terveink szerint lesznek, havonta egy ilyen napot mindenképp szeretnénk tartani.

(A cikket írta: Taskovics Adél)