Brüsszeli beszámoló

Az alábbiakban Soltész Miklós vezetőségi tagunk beszámolóját olvashatjátok:
“Alone We Can Do So Little, Together We Can Do So Much” 
Konferencia az Európa Parlamentben
A fenti idézet Hellen Kellertől való és magyarra fordítva a jelentése: “Egyedül keveset tehetünk, együtt azonban sokkal többet.”.
Ez a gondolat volt a mottója annak a konferenciának, melyet az Európai Siketvak Unió és Kósa Ádám Európa parlamenti képviselő együttműködése révén
került megrendezésre 2018 június 5-én. Az időpont megválasztása sem volt véletlen: Helen Keller ezen a napon hunyt el 50 évvel ezelőtt.

Az Európa Parlament Antal Józsefről elnevezett épületszárnyában, a hatodik emeleti 6Q1 teremben gyülekeztek a résztvevők.
10 országból érkeztek siketvak szervezetek, az egyéb szervezetek és intézmények képviselőivel, az EU parlamenti képviselőkkel és tolmácsokkal
együtt 100 fölött volt a megjelentek száma.
A Siketvakok Országos Egyesületének vezetősége Kósa Ádám Európai Parlamenti képviselő jóvoltából szintén részt vehetett ezen a fontos eseményen.
A rendezvényt egy TV stáb is rögzítette.
Több EU parlamenti képviselő üdvözölte az egybegyűlteket, többek közt a belga Helga STEVENS és Kósa Ádám. Ők ketten siketek a jelenlegi európai képviselők közül.
Ezután a magyar származású horvát Sanja TARCZAY, aki az Európai Siketvak Unió (EDbU) elnök asszonya, vezetésével kezdetét vette a plenáris ülés.
Vitaindító beszédet Emmanuelle GRANGE asszony, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Befogadási Főigazgatóság egységvezetője tartotta “Fogyatékosság és befogadás” címmel.
Ezután Linda ERIKSSON asszony  a svéd siketvak egyesület képviselője, kommunikációs szakember, Gangl Tamás és Frank Trigueros MOLINA urak, az EDbU vezetőségi tagjai egészítették ki a vitaindítót.
Utóbbi két felszólaló mondanivalója egybe csengett abban, hogy a döntéshozóknak meg kell érteniük és figyelembe kell venniük azokat a szempontokat melyek a
siketvak emberek számára is biztosítani tudja a társadalmi befogadást, az esélyegyenlőséget, valamint az önrendelkezésükhöz szükséges jogaik gyakorlását.
Ezt követően felolvasásra került a konferencia állásfoglalása a szakszerű siketvak tolmácsolásról és az európai siketvaksággal élő személyek kommunikációhoz való  egyenlő hozzáféréséről.
Az utolsó félórában nyílt vita címszó alatt 2-3 perces felszólalásokra került sor. A konferencia ezen szakaszát Kósa Ádám vezette le.
Például Aarne Pirkola jelnyelvet használó siketvak Finnországból elmondta, hogy sok jó minőségű szolgáltatást vesz igénybe hazájában és
az ő életminősége nem marad el a többi honfitársáétól.
A horvátországi MEP Tolice Govor a siketvak személyek társadalmi beilleszkedését elősegítő törvények, rendeletek, szabályok meghozatalát kérte a jelenlévő döntéshozóktól.
Vinko Trinkaus Szlovéniából érkezett és a náluk folyó diszkriminatív bánásmódról beszélt amellyel a szlovén siketvak emberek kénytelenek elviselni.
A bolgár küldött, Iliya KARDZHANOV beszámolt arról, hogy a bolgár törvényhozásban elbukott a jelnyelvi törvény és kérte a nemzetközi támogatást küzdelmük megvívásához.
A záró megjegyzéseket és a konferencia berekesztését Kósa Ádám végezte.
A konferencia eredményeként remélhetőleg elmondhatjuk, hogy a megjelent európai parlamenti képviselők segítségével és támogatásával egy olyan határozatot készítünk elő és terjesztünk be az Európai Parlament elé, amely elismerné a siketvakságot mint önálló fogyatékosságot, kötelezné a tagállamokat, hogy biztosítsák a speciális kommunikációs módszerek alkalmazását a tolmácsszolgáltatás során speciálisan képzett siketvak tolmácsok által, valamint vegyék figyelembe a siketvakok igényeit és jogait az oktatás és rehabilitáció, a segédeszköz ellátás és az akadálymentes hozzáférés terén.