Egyesületünkről

Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű, hogy nem teszi lehetővé a látás-, illetve a hallássérülteknél használt módszerek segítségével kialakított kommunikáció alkalmazását. A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat a halmozottan    sérült személyeket is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványuk, de oktatásuk és fejlesztésük, életvitelük megsegítése csak a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető el.

Hazánkban a 2011-es népszámlálási adatok tükrében, mintegy 3260 személy vallotta magát siketvaknak és 12 685 azoknak a száma akik egyidejűleg élnek valamilyen fokú látás és hallássérüléssel. A Siketvakok Országos Egyesülete a siketvak gyermekek, felnőttek és családjuk megsegítése érdekében alakult meg 1994-ben.

Az egyesület tevékenységének célja:

  • a siketvak gyermekek, felnőttek és családjuk megsegítése, érdekvédelmük,
  • a siketvak személyek sajátos állapotából eredő problémák megoldásában való részvétel, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése
  • a siketvaksággal, mint önálló fogyatékossággal kapcsolatban a társadalom szemléletformálása,
  • közreműködés a siketvak állapot megelőzésében.
  • az egyesület a siketvak személyekkel foglalkozó szakemberek érdekképviseletét is felvállalja.

A Siketvakok Országos Egyesülete – hazánkban egyedülálló szervezetként foglalkozik siketvak személyek rehabilitációjával, kommunikációs akadálymentesítésével és érdekvédelmével.

Az egyesület szervezeti működését három egység keretében végzi:

Az egyesület vezetősége:

A 2019. november 20-án tartott közgyűlés határozata alapján az egyesület vezetősége és felügyelő bizottsága átalakult. Gangl Tamás és Királyhidi Dorottya továbbra is betöltik az elnöki illetve főtitkári pozíciójukat viszont a vezetőség további három tagja megváltozott. A siketvak gyermekek és családjuk érdekképviseletét Simonné Juhász Gabriella, a fiatal felnőtt illetve idős korosztály érdekvédelmét pedig Scsúr Anikó és Huszár Zsuzsanna vezetőségi tag látja el.

A felügyelő bizottság tagjai: Kiglicsné Pataki Margit, Péter Zsigmond és Simon Dániel.

Az egyesület munkaszervezetének élén továbbra is Kedves Éda ügyvezető látja el a mindennapi munka hatékony irányítását, valamint gyakorolja az ellenőrzés utasítás jogkörét,    ezen felül osztott munkáltatói jogokat lát el Királyhidi Dorottya főtitkárral.

2010. október 20-án szervezetünk a Felnőttképzési Akkreditációs Testülettől elnyerte az intézmény akkreditációs tanúsítványt, melynek lajstromszáma: AL-2304

 Munkatársak

Közhasznúsági jelentés