Fontos információk az Európai Fogyatékossági Kártyáról

Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) honlapján olvasható a hír, hogy a kontinensen belül, egy egységes Európai Fogyatékossági Kártya bevezetését tervezik. Ennek célja az lesz, hogy egyszerű, kézzel fogható lehetőséget biztosítson a fogyatékosság felismertetésére, például az EU tagállamain belül történő utazáskor. Mindezek mellett kulturális-, sport-és egyéb, szabadidős tevékenységek végzése közben is hasznát vehetik majd az érintettek. Az EU nyolc tagállamában jelenleg is használatban van, egy kísérleti projekt keretein belül. Az Európai Bizottság jövőbeni javaslatával igyekszik elősegíteni, hogy minél több tagállamban tudomást szerezzenek róla és használják.

Jelenleg az alábbi országokban lehet igénybe venni:

  • Belgium;
  • Ciprus;
  • Észtország;
  • Finnország;
  • Olaszország;
  • Románia;
  • Szlovénia.

Az erre vonatkozó kísérleti projekt 2016-ban kezdődött és 2019-ben le is zárult, ám a legtöbb országban továbbra is használatban maradt a fogyatékosságot igazoló dokumentum, melynek igénylése önkéntes alapon történik és egyelőre azok számára adott, akik a fentebb felsorolt tagállamok valamelyikében tartózkodnak (ideiglenesen is akár).

A mintaprojekt lezárását követően az Európai Bizottság értékelő tanulmányt készített, mely pozitív eredményt hozott

Eszerint a 2021-2030-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia egyik legfontosabb feladata éppen az Európai Fogyatékossági Kártya mind szélesebb körben történő elterjesztése lesz. Az Európai Bizottság várhatóan 2023 végéig nyújtja be az erről szóló stratégiáját. Az okmányokat továbbra is a kísérleti projekt során meghatározott feltételek szerint állítják ki. Végleges formájukat csak akkor nyerhetik el, ha az Európai Bizottság javaslatát az EU intézményei megvitatják és elfogadják. Ez akár több évbe is beletelhet.

A javaslat formáját illetően még nem rendelkezünk ismeretekkel

Lehet, hogy ez egy olyan rendelet lesz, amely teljes egészében alkalmazandó az összes uniós országra, vagy egy irányelv, azaz egy olyan jogalkotási törvény, amely célokat tűz ki, de az egyes nemzetek jogszabályaihoz kell adaptálni. Az is elképzelhető, hogy valamilyen más, jogi formába öntik majd.
A kártya azonban biztosan nem lesz európai szinten használatos a 2023-as esztendőben. A javaslat összeállítása is csak a folyamat kezdetét jelenti majd. Utána tárgyalások lesznek az EU intézményei (Európai Parlament és az EU Tanácsa) között, ennek során döntenek a végleges szövegről. Ez több évig is eltarthat, és a végére a kártya jelenlegi formája teljesen átalakulhat.

Azt, hogy milyen is lenne a legideálisabb kártya, az EDF fogalmazta meg még 2022-ben

A jogosultságok közé, melyeket igénybe lehet venni általa, olyan területeket soroltak, mint a csökkentett árú, vagy éppen ingyenes személyszállítás, segítség igénylésének a lehetősége, ingyenes vagy csökkentett viteldíj a segítő személyek számára.

Előírás lenne egy Eu-szintű weblap elkészítése, minden tagállam nyelvén elérhető tartalmakkal

Az összes praktikus információt tartalmazná: hol lehet hozzájutni, milyen a formája, az előnyök és elfogadó helyek adatbázisa.

Kinézetét tekintve egy hitelkártyához hasonlatosnak írták le, mely jól megkülönböztethető lenne az EU Parkolókártyától

A korábban nyújtott szolgáltatások, támogatások – kultura, szabadidő, sport – mellett az oktatás vagy a munkavállalás területén is előnyöket biztosítana. Az adott országban ideiglenesen tartózkodók számára az állampolgárokkal egyenlő mértékű hozzáférést kell, hogy elérhetővé tegyen a segédeszközökhöz, a megfizethető kommunikációs támogatáshoz. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is, mellyel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az uniós mobilitási programokban – pl.: Erasmus+ – résztvevőkre is vonatkoztatni kell ezeket a szabályokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyetemeknek ugyanolyan szintű támogatást kell nyújtaniuk a fogyatékossággal élő cserediákoknak.

Munkavállalás

A fogyatékossággal élő személyeknek ideiglenes rokkantsági ellátásban kell részesülniük a tagállamban, amíg megtalálják helyüket az országban és a munkaerő-piacon.

Ahhoz, hogy ez a projekt valóban sikeresen működhessen, több tényezőnek is meg kell valósulnia

Az Uniónak célzott finanszírozási alapot kell létrehoznia a kártya forgalomba hozására, a honlap elindítására, valamint garanciát is kell vállalnia azért, hogy a folyamatosan fennálló szükségletekről – nyomtatás, adminisztráció – gondoskodni tud.

Egy széleskörű, mindenki számára hozzáférhető, ismeretterjesztő kampányt kell indítani, mely minden EU-tagállamra kiterjed, és amely minden érdekelt résztvevőt informál

Optimális esetben a felhasználókat, tehát a fogyatékossággal élő személyeket, a támogatott szolgáltatásokat nyújtó személyeket, hogy ők is értesüljenek a lehetőségről és elfogadják azt, valamint a nagy nyilvánosságot is megcélozza majd. Elengedhetetlen a szoros együttműködés a fogyatékossággal élő személyekkel, különösen azok képviseleti szervezeteivel.

A kártya története mostanra több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza

A róla szóló ismeretterjesztés 2011-ben kezdődött, ekkoriban még Európai Mobilitási Kártya volt a neve.
2015-ben sikerült tenni egy nagy lépést a megvalósítás felé, amikor az Európai Bizottság közzétett egy felhívást a 8 tagállamot érintő kísérleti projektre. Arról, hogy milyen jogosultságok váljanak elérhetővé, az érdekelt tagállamok képviselői az Európai Bizottsággal közösen tárgyaltak, melyben az EDF is részt vett.

Forrás: Edf-feph.org

(Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél)