Kilenc szervezet az Esélyegyenlőségi Unió előtérbe helyezéséért

Kilenc egyenlőségi és diszkriminációellenes szervezet az egyenlőséggel, a rasszizmus elleni küzdelemmel és az alapvető jogokkal kapcsolatos konkrét fellépésre szólítja fel az EU-t a következő mandátuma során. Erre irányuló szándékukat egy közös nyilatkozatban fogalmazták meg.

A kilenc szervezet:

 • Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF),
 • ILGA-Europe,
 • AGE Platform Europe,
 • Európai Rasszizmusellenes Hálózat,
 • ERGO hálózat,
 • OII Europe,
 • IGLYO,
 • EL*C,
 • TGEU – Transznemű Európa

A nyilatkozatban szerepel:

 • Vegyék tudomásul az emberi jogok és a kisebbségi csoportok elleni növekvő egyenlőtlenséget és ennek visszahatását. Javasoljanak konkrét intézkedéseket a jelenlegi mandátum munkájára alapozva.
 • Egy olyan uniós biztos kinevezése, akinek erős mandátuma van az egyenlőség és az alapvető jogok területén.
 • Az Európai Bizottság egyenlőséggel, megkülönböztetésmentességgel és rasszizmus elleni küzdelemmel foglalkozó szolgálatainak megerősítése. Ennek jó eszköze lehet az Egyenlőség és Alapvető Jogok Főigazgatóságának létrehozása.
 • Az egyenlőségi keretrendszer 2025 utáni időszakra vonatkozó valamennyi stratégia felülvizsgálata és bevezetése. Ezek általános érvényesítésének biztosítása valamennyi szakpolitikai területen.
 • Biztosítani kell, hogy az Egyenlőségi munkacsoport erős mandátummal rendelkezzen és átláthatóan működjön. Munkáját végezze az európai esélyegyenlőségi hálózatokkal szorosan konzultálva és együttműködve.
 • Évente rendezzenek „Egyenlőségi Fórumot” a politikai döntéshozók, a civil társadalom és más érdekelt szereplők részvételével. Ennek az legyen a célja, hogy értékeljék és fejlesszék az Egyenlőség Uniójának megvalósítására irányuló kezdeményezéseket. A fórumnak különösen az interszekcionális egyenlőségre kell összpontosítania.
 • Létre kell hozni az EU Tanácsának egyenlőséggel foglalkozó formációját.
 • Biztosítani kell, hogy a következő uniós költségvetés megfelelően finanszírozza az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a rasszizmus elleni küzdelem terén tevékenykedő civil társadalmi szervezeteket.
 • Biztosítani kell, hogy az EU külső fellépéseiben, a nemzetközi együttműködésben és a humanitárius tevékenységben is foglalkozzanak a megkülönböztetéssel.

A nyilatkozat megfogalmazói kérik, hogy az egyenlőséggel és a diszkrimináció elleni küzdelemmel foglalkozó szervezeteket érdemben is vonják be az Európai Unió munkájába. Ezen túlmenően követelik, hogy az uniós intézmények személyzete tükrözze az európai népesség sokszínűségét. Ezen felül az érintett dolgozók kapjanak képzést az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseiről.

A közös nyilatkozat a következő megállapítással zárul:

„Az Európai Unió csak közös munkával válhat valóban az egyenlőség Uniójává, amely tükrözi az „Együtt a sokféleségben” mottóját”.

Forrás: az EDF által e-mailben küldött tájékoztató.

(Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél)