Lépéseket tett az EDF a hozzáférhető választások és az akadálymentes politikai részvétel elősegítésére

2023. május 2-án az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) küldöttsége Yannis Vardakastanis elnök vezetésével fontos esemény részesévé vált. Az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökével, Věra Jourovával találkoztak. Az EDF képviselői elmondták, az EU milyen módon tudná támogatni tagállamait, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő emberek teljes körű részvételét a demokratikus folyamatokban. Esetükben a szavazás és a jelöltállítás is komoly akadályokba ütközik. Ezen korlátok felszámolása is szükséges lenne.

A delegáció tagjai az Európai Bizottság közelgő, a politikai részvétel előmozdítását célzó kezdeményezéseire összpontosítottak. Ezek közül különösen a hozzáférhető választásokra vonatkozó iránymutatásokat emelték ki.

Az EDF elnöke, Yannis Vardakastanis hangsúlyozta

A fent említett folyamatokba a fogyatékossággal élő személyek érdekképviselő szervezeteit is be kell vonni. Jourová alelnök felszólította a fogyatékossággal élő emberek nemzeti és helyi szervezeteit, hogy vegyék fel a kapcsolatot a nemzeti minisztériumokkal, és biztosítsák, hogy a tagállamok megtegyék érdekükben a szükséges lépéseket.

Jourová alelnököt tájékoztatták az EDF politikai részvételről szóló emberi jogi jelentéséről

Ebben az is benne áll: a gondnokság alatt álló fogyatékossággal élő személyektől 7 országban automatikusan megtagadják a választójogot. Ezek az alábbiak:

 • Bulgária,
 • Ciprus,
 • Észtország,
 • Görögország,
 • Luxemburg,
 • Lengyelország,
 • Románia.

Hét másik országban lehetőség van a választójoguk korlátozására. Ezek a következők:

 • Belgium,
 • Csehország,
 • Litvánia,
 • Magyarország,
 • Málta,
 • Portugália,
 • Szlovénia.

Mindössze 8 ország biztosítja a fogyatékossággal élő személyek számára a választhatóság jogát:

 • Ausztria,
 • Dánia,
 • Hollandia,
 • Horvátország,
 • Olaszország,
 • Németország,
 • Spanyolország,
 • Svédország.

Görögország és Málta nem teszi lehetővé a fogyatékossággal élők számára, hogy szabadon válasszanak egy személyt, aki segít nekik szavazni.

Az akadálymentességgel kapcsolatban számos nehézség áll fenn

Az EU területén 27 külön választást tartanak, és az országok különböző rendszereket és választási módokat használnak. Az akadálymentességgel kapcsolatban azonban számos nehézség áll fenn. Ezek sok fogyatékossággal élő személyt korlátoznak abban, hogy gyakorolják demokratikus jogaikat.

Az EDF megosztotta a jelentésében foglalt ajánlásokat is:

 • A fogyatékossággal élő személyekkel konzultálni kell az őket képviselő szervezeteken keresztül, és be kell vonni őket az uniós választásokkal kapcsolatos folyamatokba;
 • A hozzáférhetőséget, a segítségnyújtás szabad megválasztását és az ésszerű alkalmazkodást minden választási eljárásba, a hozzájuk kapcsolódó, intézményi keretbe és a segédanyagokba is be kell építeni;
 • Az EU-nak hatnia kell az országokra, hogy biztosítsák a választójogot és a választhatóság jogát a cselekvőképességre való tekintet nélkül.
 • A szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló (tehát másik, EU-s országban tartózkodó) uniós polgárok politikai részvételéről szóló irányelveknek biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek szavazati joga a származási vagy lakóhely szerinti országtól függetlenül érvényesüljön.

Yannis Vardakastanis, az Európai Fogyatékosságügyi Fórum elnöke úgy fogalmazott:

“A valódi demokráciának, a valódi demokratikus folyamatnak mindenkit be kell fogadnia. Nekünk, fogyatékossággal élő embereknek jogunk van beleszólni minden minket érintő döntésbe – mint minden más embernek. Ma arra kérjük Jourová alelnököt, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezzel a jogunkkal teljes mértékben élni tudjunk!”

Věra Jourová így válaszolt:

“Biztosítanunk kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek ténylegesen szavazhassanak. A Bizottság kész segítséget nyújtani a tagállamoknak abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek választójogának szabad és tisztességes gyakorlása érdekében megteremtsék a feltételeket, és a vonatkozó nemzetközi normákkal összhangban felülvizsgálják a részvételükkel kapcsolatos, esetlegesen fennmaradó jogi akadályokat.”

(Forrás: az EDF kommunikációs koordinátora által küldött tájékoztató e-mail. Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél)