Megjelent a rendelet a március 1-től érvényes utazási kedvezményekről

Az utazási kedvezményeket csak Magyarország területén belül, belföldi forgalomban lehet igénybe venni. Nemzetközi utazáskor még a magyarországi szakaszra sem. A vonatokon a kedvezmények csak másod osztályon érvényesek. A kedvezmény nem vonatkozik a helyjegyre és az egyéb kiegészítő jegyekre.

A kedvezmények közül a fogyatékosságokra vonatkozókra térünk ki részletesen. Minden részletezett kedvezmény azt jelenti, hogy a menetjegy díjmentes.

Kedvezményre jogosultak a 65. életévüket betöltött személyek, valamint azok, akik a 65. életévüket még nem töltötték be, de nyugdíjszerű ellátást kapnak. Pl. rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges az ún. ellátottak utazási utalványa, amelyet a nyugdíjfolyósító szerv állít ki, és elküldi minden év március 31-ig.

Utazási kedvezményre jogosult továbbá:

  • a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó látássérült személy, vagy
  • a vakok személyi járadékában részesülő és erről szóló igazolással rendelkező vak személy;
  • a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;
  • az a személy, aki vagy akire tekintettel szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,
  • Fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a MÁK által kiállított igazolvány felmutatásával;

illetve ezen személyekkel együtt utazó egy fő kísérő.

dr. Babinszki Vera
Jogász
Siketvakok Országos Egyesülete