Novemberben volt egyesületünk 2021. évi közgyűlése

Az esemény 2021. november 10-én, szerdán délután 3 órakor vette kezdetét telephelyünkön – 1089 Budapest, Korányi Sándor utca 30. Az üléshez személyesen és az online térben is csatlakoztak tagjaink. Először Gangl Tamás, egyesületünk elnöke köszöntötte a résztvevőket, és határozatképesnek nyilvánította a közgyűlést.

Az első napirendi pontban Kedves Éda ügyvezető ismertette az egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentését


Bár a tavalyi év a koronavírus járvány miatt egyáltalán nem volt könnyű, a szervezet gazdálkodása ennek ellenére is stabil maradt. Három főbb tevékenységi körben végeztük feladatainkat.

  • Ezek közül az első az érdekvédelmi munka
  • Ennek kapcsán jelentős tárgyalásokra került sor, hiszen a megváltozott körülmények konkrét védelmi intézkedéseket kívántak. Jól megfogalmazható tervekre minden fogyatékossággal élő személynek szüksége volt arra nézve, hogy mit kell tennie akkor, ha bajba kerül. Ennek elősegítésére tárgyalások folytak az illetékes minisztériumokkal, végül rendelet is született a témában. A karanténban töltött napok száma meglehetősen nagy volt 2020-ban, az egyesület minden munkatársa, de kiváltképp az érdekvédelemben dolgozók igyekeztek tartani a kapcsolatot a tagsággal. Érdeklődtek, kinek mire van szüksége, milyen problémákkal szembesül a pandémia okozta helyzetben.

  • Tolmácsszolgálatunk és elemi rehabilitációs részlegünk is működött
  • A szolgáltatás lebonyolítása annyiban változott, hogy az online platformok a korábbiakhoz képest sokkal inkább előtérbe kerültek.

  • Ugyanez mondható el a harmadik nagy területről, az elemi rehabilitációs szolgáltatásunkról is

Akár a pszichológussal való konzultációban, akár szociális ügyintézésben nagy teret kapott az internet alapú technológia. A konkrét számadatokból, melyeket Éda ismertetett, egyértelműen kitűnt: a tevékenységek finanszírozása nem csökkent, a szervezet fenntartása és forrásai biztosítottak voltak. A közösségi élet inkább az idei évben indult újra. Tavaly nem volt nyári tábor, limitáltak voltak a találkozási lehetőségek.

Péter Zsigmond a Felügyelő Bizottság nevében javasolta a jelentés elfogadását

Kijelentette: az egyesület törvényesen működik, majd nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki a munkatársaknak, akik ebben a nehéz időszakban is kitartottak és lelkiismeretesen végezték a munkájukat
A közgyűlés elfogadta a 2020. évi közhasznúsági beszámolót.

A második napirendi pontnál, az „Egyéb információk, kérdések” témakörénél a tagok számára szervezendő, karácsonyi ünnepségről volt szó

Bár erről az ülés során nem született érdemi döntés, a vírushelyzet jelenlegi alakulására, a növekvő esetszámokra való tekintettel megfogalmazódott: ajánlatos lenne a személyes jelenlét helyett inkább online megoldást választani ennek megtartására.

Egy következő információként Királyhidi Dorottya főtitkár megjegyezte:

mind a jelnyelvi tolmácsszolgálat, mind az elemi rehabilitációs szolgáltatás működése csak részben függ az egyesület vezetőségének döntéseitől. A pályáztató szerv vagy minisztérium, ahogyan a múltkori időszakban is, hozhat határozatokat. Amikor a klienseknek tartott órák leálltak, akkor is a minisztérium írta elő a kontaktórák szüneteltetését. Ugyanez a helyzet a jelnyelvi tolmácsszolgálat rendszerének alakításával is.

Végül Gangl Tamás elnök úr megköszönte a résztvevőknek a jelenlétét és berekesztette a közgyűlést.