Pályázati felhívás

A Siketvakok Országos Egyesületének vezetősége az Egyesület tagsága részére életvitelt támogató eszközpályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy segítő eszközök beszerzésével támogassuk a siketvaksággal élő személyek önálló életvitelét.

A pályázat benyújtásának kezdete 2022. május 25.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. június 23.

Ki pályázhat ?

– Az a 18. életévét betöltött személy aki az Egyesületnél tagsággal rendelkezik
– Az az Egyesületi tag, aki a 2022. évre tagsági díját befizette
– Az az Egyesületi tag, akinek az Egyesület felé semmilyen díjtartozási hátraléka nincs.

Mi a pályázat menete?

  1. A kérelmezett eszköz megnevezését, az Egyesület által kibocsájtott pályázati űrlapon kell feltüntetni.
  2. A pályázati űrlapon szükséges bemutatni, az eszköz miben tudja támogatni az igénylőt.
  3. A kérelmezett eszközök beszerzését az Egyesület vállalja.
  4. Az elnyert eszközök 5 évig az Egyesület tulajdonában maradnak, az 5 év elteltével kerülhet a kérelmező tulajdonába.
  5. Az eszköz kérelmet olyan személyek nyújthatják be, akik állapotuk, vagy anyagi helyzetük okán jogosultak lehetnek az Egyesület támogatására.

Milyen eszközökre lehet pályázni ?

– A kérelmezett eszköz anyagi értéke nem lehet több, mint 100.000 Ft azaz százezer Forint.
– Kizárólag új eszközök beszerzésére van lehetőség.
– Fontos, hogy a kérelmezett eszköz a kérelmező életvitelét/mindenapjait, önálló életvitelét támogassa.

A pályázati úton támogatható eszközök:

– Hallássérültek számára készült jelzőrendszer illetve optikai segédeszköz. Pl. olvasó nagyító, kifejezetten hallássérültek számára készült fény, vagy hangjelző berendezés vagy adatfolyam eszköz.
– Otthoni , vagy konyhai felszerelés, melyek az önálló életvitelt akadálymentesíti. pl.: Beszélő konyhai vagy személymérleg, beszélő vérnyomásmérő vagy vércukormérő.
– Tájékozódás- és közlekedéshez kapcsolódó segédeszközök pl fehér bot vagy távirányító.
– Tapintható írás- és olvasás eszközei pl.: Braille írógép, pontozó vagy jegyzetelő tábla.
– Kommunikációs akadálymentesítést szolgáló eszköz. Pl tablet, vagy telefon.
– Egyéb eszköz, melyek igazolhatóan az egyén önállóságát és környezetének akadálymentesítését szolgálja.

Nem lehet igényelni olyan eszközt, pl optikai lencse, hallókészülék vagy egyedi illeszték, amely egyénre szabottan kerül legyártásra, munkadíjra, vagy szerelési költséggel összefüggésbe hozható számla kiegyenlítésére vagy szabadidősés hobbitevékenységhez kapcsolódó eszközre.

Mi jelent előnyt a pályázati döntésnél ?

– Ha az igénylő az eszköz beszerzésére valóban jogosult (állapotában , anyagi helyzetében a támogatás indokolt)
– Ha az igénylő a kérelmezett eszközzel valóban életvitelében jelentős segítséget ér el
– Ha az igénylő a kérelmezett eszköz használatát már elsajátította
– Ha a kérelmező az Egyesület tagságába tartozik hosszabb idő óta

Hogy lehet benyújtani a pályázatot?

A pályázatot elektronikusan, illetve kézzel kitöltve is be lehet nyújtani.

Elektronikus formában a pályázati űrlapot (űrlap letöltési linkje) az info@siketvakrehab.hu email címre kell elküldeni.

Személyesen is le lehet adni az űrlapot, annak kitöltésében az egyesület munkatársai segítenek.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk a fenti email címen kérhetőek, melyekre írásban válaszolunk.

A pályázat végső benyújtási határideje 2022. június 23.

Mikor tudom meg hogy nyertem-e a pályázaton?

A pályázati döntésről 2022. július 15-ig értesítjük a nyerteseket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az Egyesület részére meghatározott összeg áll rendelkezésre az eszközök beszerzésére, annak mértékéig tudunk támogatást nyújtani.

A támogatott személyekkel az Egyesület az eszköz használatához szerződést fog kötni, annak szabályait az igénylő köteles betartani.

Budapest, 2022. május 23.