Rezsicsökkentés szabályok módosítása

(A rendeletek és a portfolio.hu cikke alapján)

A rezsicsökkentés szabályainak módosításáról egyelőre három rendelet készült.

  • Az első egy kormányrendelet (259/2022. (VII. 21.),
  • amely „az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról” címet viseli és ehhez kapcsolódik két további rendelet, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke adott ki

  • (6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet
  • és

  • 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet)
  • és ezek szabják meg, hogy az áram- és földgázpiacon hogyan kell a piaci árat kiszámítani.

“Az új szabályrendszer egyelőre év végéig lesz érvényben és előtte december 30-ig felül kell vizsgálnia a kormánynak a piaci helyzet alapján, hogy mit tegyen és utána ezt negyedévente meg kell ismételnie. Így tehát gyakorlatilag negyedévente várható majd az, hogy az addig bekövetkezett gáz- és árampiaci változások alapján módosulhat a rendszer, az árak.”

Árammal kapcsolatos szabályok:

A rendelet meghatározott egy átlagfogyasztást. Aki ezen felül fogyaszt áramot, itt meg lett határozva egy ún. lakossági piaci ár. Az átlag feletti fogyasztás kilowatt / óránként 70,1 forinttal számítódik.

A szabályok 2022. augusztus 1-től érvényesek azzal, hogy az áram esetében évente 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztás felett kell a fent említett lakossági piaci árat fizetni.

Ez nem hatósági ár, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felülvizsgálja három havonta a piaci helyzet alapján, így változhat időről irőde az áram ára.

Gázra vonatkozó szabályok

A gáz esetén az éves átlagfogyasztás 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely) lesz augusztus 1-től.

A társasházak kedvezményben részesülnek, itt lakásonként 1729 m3-nyi gáz is elszámolható rezsicsökkentett áron és csak az így kijövő fogyasztási többletet kell piaci áron megfizetni.

Panellakások esetén a távfűtés költségeit a jelenlegi változás nem érinti.

Hogyan nézik az elszámolást?

A két ársáv esetében a szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, vagyis először is az éves kedvezményes fogyasztási határt 365 nappal elosztják, és az egy napra eső hányadot szorozzák fel annyi nappal, ahány napra a számla szól. Ami így a kedvezményes díj feletti fogyasztás, arra a „lakossági piaci árat” érvényesítik. Tehát ha a szolgáltató egy 31 napos hónapra állít ki számlát, akkor az egész évre megállapított „rezsicsökkentett” mennyiséget vetíti 31 napra. Eddig a mennyiségig a „rezsicsökkentett” árképzés alapján számláz, afölött pedig a „piaci” árképzés szerint.

A kormányrendelet értelmében a két díjsáv határa áram esetében 2523 kWh/év/mérési pont, gáz esetében 1729 m3 /év/mérési pont, azaz 59 132 MJ/év/mérési pont. Ezekből az adódik, hogy naponta

áram esetében 6,9 kWh fogyasztással,

gáz esetében 4,7 köbméter fogyasztással

kell kalkulálni. Tehát például egy 30 napos hónapra kiállított számla esetében

207 kWh áramfogyasztásig az alacsonyabb díjsáv érvényes,

gáz esetében 141 köbméter a két díjsáv limitje.

Mi a helyzet, ha A, vagy B tarifás (vezérelt) villanyóra is található a lakásban?

Az A tarifás mérőóra és B tarifás (vezérelt, vagy éjszakai) mérőóra külön felhasználási helynek minősül. Vagyis külön-külön érvényes rájuk a kedvezményes áru mennyiség. Adott esetben a 2523 kWh/év kedvezményes áru mennyiség mindkét óra esetében kihasználható.

Ha augusztus elsejét követően lesz éves elszámolás, akkor az esetleges többletfogyasztást melyik áron kell megfizetni?

Nem kötelező a július végi állapotot rögzíteni azoknak sem, akik átalány alapján fizetnek a szolgáltató felé. Ettől függetlenül élhet a fogyasztó azzal a lehetőséggel, hogy Ő mégis megadná a pontos értéket július 31-re vonatkozóan. Ezzel tisztázható, hogy ténylegesen mekkora fogyasztása volt az új szabályok életbelépése előtt.

Diktálás nélkül a szolgáltató gyakorlatilag meg fogja becsülni, hogy a fogyasztásunk mekkora része esett augusztus 1. előtti időszakra és ez alapján készül el majd a korrekciós számla is. Drágább áron csak az augusztus 1-jét követő “túlfogyasztásra” kell fizetnünk.

Az MVM oldalán a villamosenergia kapcsán erről az alábbi tájékoztatás olvasható:

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem. Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Érdemes lehet csökkenteni a következő elszámolási időszakra a havi átalány nagyságát?

Van lehetőség a legtöbb szolgáltatónál az átalány fogyasztás módosítására. Ezzel például valóban lecsökkenthető a havi számla nagysága a kedvezményes árkategóriába.

De ezt csak akkor érdemes megtenni, ha ténylegesen kisebb lesz a fogyasztásunk. Ellenkező esetben elszámoláskor egy összegben kell rendeznünk a különbözetet, melyből a limiten felüli fogyasztásért már a magasabb árat kell megfizetnünk.

A hőszivattyús tarifák maradnak

A létező kedvezményes, hőszivattyús rendszerű elektromos fűtésekhez igényelhető B GEO és H tarifa nem számítanak bele a „rezsicsökkentett” és a „lakossági piaci” kétsávos díjszabásba, és a B GEO és a H tarifák díjtételei nem is változnak.

Vagyis akinek külön H tarifás villanyórája van a hőszivattyújához, az azon az órán fűtési idényben mért fogyasztás nem számít bele a normál két díjsávos („rezsicsökkentett” és „lakossági piaci”) elszámolásba.

Ez egyben azt is jelenti, hogy akiknek van külön mért (B GEO vagy H tarifás) fogyasztásuk, azok összfogyasztására három díjszabás fog vonatkozni: egy díjszabás a H tarifás villanyórán mért fogyasztásra, illetve a normál villanyórán mért fogyasztás esetében az olcsóbb és a drágább díjsáv a rezsicsökkentési limitnek megfelelően.

Albérletben élőkre vonatkozik, hogy a főbérlő is csak azon a lakossági áron (áram esetén 70,2 forint/KWh, gáz esetén 742 forint/m3) számolhatja el az átlagfogyasztás feletti részre az árat, mint ahogy maga a szolgáltató jogosult azt elszámolni a főbérlő, illetve egyéb lakástulajdonos felé.

Fogyatékossággal kapcsolatos szabály

“Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.” De ennek részletszabályai még nem ismertek.

A nagycsaládosok kedvezménye megmarad?

Jelenleg a gázfelhasználáshoz kapcsolódóan van a nagycsaládosok számára kedvezmény, villamosenergiára vonatkozó kedvezmény viszont nincs érvényben. A gázfogyasztásra vonatkozó kedvezményre továbbra is jogosult az a fogyasztó, amely legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult. (Vagy a családi pótlékra jogosulttal egy háztartásban él.)

Az extra kedvezményes gáz mennyisége 20 520 MJ évente, a negyedik gyermektől pedig gyermekeként további 10 250 MJ-val bővül évente. Ennyivel nagyobb a nagycsaládosok által kedvezményes áron felhasználható gáz mennyisége. (Ez kb. 600, illetve 300 köbméter gáznak felel meg.)

Jelezni kell a jogosultságot, vagyis a kedvezmény nem jár automatikusan a harmadik gyerek születését követően. Ezt fontos kihangsúlyozni, mert nagyságrendileg 300 ezer család lenne jogosult a kedvezményre, melynek kevesebb mint 10 százaléka él is a lehetőséggel.

dr. Babinszki Vera
Jogi asszisztens