„Siketvak személyek státuszára és jogaira vonatkozó szabályozás” – konzultáció a DLAN szervezésében

(dr. Simona Gerenčer, a DLAN főtitkárának beszámolója)

A Szlovén Köztársaság Államtanácsa és a Szlovéniai Siketvakok Országos Egyesülete DLAN konzultációt szervezett az Állami Tanács termében, Šubičeva 4, Ljubljana, 2022. szeptember 27-én, 10 órakor, “SIKETVAK SZEMÉLYEK STÁTUSZÁRA ÉS JOGAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS” címmel.

A konzultáción részt vettek a siketvak személyek és támogatóik, hozzátartozóik, szakemberek és a miniszterek képviselői.

Néhány a konzultáció fontosabb következtetései közül:

 1. A siketvakság független, sajátos fogyatékosság, nem pedig két különálló fogyatékosság összessége.
 2. A siketvak személyek alapvető emberi jogai, tartózkodási helyüktől függetlenül biztosítottak kell(ene), hogy legyenek.
 3. Ha biztosított a siketvak gyermekek korai, holisztikus megközelítésű fejlesztése, lehetővé válik a siketvak gyermekek korai nyelvi fejlesztése, valamint a tanulási folyamatban megfelelő adaptációk bevezetése a siketvak gyermekek számára.
 4. A siketvak személyek hozzátartozóinak megfelelő szakmai támogatást kell biztosítani.
 5. Meg kell erősíteni a siketvak emberekkel foglalkozó szakmai állományt, ki kell képezni a megfelelő számú siketvak tolmácsot és segítő személyt.
 6. A siketvakság területén folyó szakmai és tudományos munka fejlesztésének lehetővé tétele és támogatása szükséges.
 7. Beszélgetőpartnert akarunk az illetékes minisztériumtól – főleg a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól.

Felszólalásomban kitértem arra:

A siketvakság minden bizonnyal az egyik legnagyobb kihívást jelentő fogyatékosság. Az érintett személy csak az érintés, szaglás és ízlelés útján kapott információkra támaszkodhat megbízhatóan. Ezen érzékszervek segítségével olyan világfelfogást alakít ki, amely a legtöbb esetben eltér a többségi társadalométól.

A siketvakok egyetlen közös jellemzője, hogy világuk leszűkül az ún. mikrokörnyezetre, azaz a számukra elérhető környezetre. Ezért nem lehet őket egyszerűen érzékszervi fogyatékosnak minősíteni, és összehasonlítani a fogyatékossággal élők bármely más csoportjával. Életüket áthatja a társadalmi elszigeteltség, sok nehézség, erőszak, félreértés, manipuláció, fájdalom, diszkrimináció, öngyilkosság…

A Szlovén Siketvakok Egyesülete DLAN önálló és független szakmai fogyatékosügyi szervezet, a siketvak emberek képviselője

Büszkén tekintünk vissza az általunk megtett útra. A szervezet megalakulásakor nemcsak sikeresen helyeztük el a siketvak személyeket Szlovénia térképén, hanem szakmai munkánkkal sok siketvak ember életminőségén napi szinten is javítottunk. A szakmai munka fejlesztésével sikeresen igazoltuk a siketvak emberek nyelvének meglétét és kulcsfontosságú szerepet töltöttünk be abban, hogy a siketvak nyelv bekerüljön a Szlovén Köztársaság Alkotmányába. A nyelv egyrészt az emberi lény legalapvetőbb megerősítése, másrészt lehetővé teszi az emberek számára a legnagyobb személyes növekedést, szabadságot és természetesen közösségük emancipációját. 2019-ben Szlovénia a világ első országaként foglalta bele alkotmányába a siketvak személyek nyelvét, amivel példát mutat a többi országnak.

Egy kizárólag a siketvak személyekkel foglalkozó szervezet jelentősége

A siketvak emberek rendkívüli sokszínűsége és sajátos igényeik, valamint a mélyreható speciális szakértelem miatt csak egy független, kizárólag velük foglalkozó szervezetben tudnak sikeresen előrehaladni. Szükséges a siketvakság északi definíciójának tiszteletben tartása, amelyet a Siketvakok Világszövetsége (WFDB) is szorgalmaz, és amely ezt az állapotot a látás és a hallás egyidejű károsodásaként határozza meg, amely olyan súlyos, hogy a sérült érzékszervek nem tudják kompenzálni egymást.

Biztosítani kell számukra az alapvető emberi jogokat, még pedig:

 • a siketvak emberek nyelvén, az egyén megértéséhez igazodó tájékoztatáshoz való jog,
 • a siketvakok tolmácsszolgálatok igénybevételéhez való joga, ezáltal a megfelelő és minden élethelyzetben elérhető tolmácsoláshoz való jog, a kommunikáció megfelelő módja,
 • egyéni, átfogó szakmai támogatáshoz és segítséghez való jog,
 • a segítő személyek szolgáltatásaihoz való jog, amelyek lehetővé teszik a függetlenebb, aktívabb és egyenlőbb társadalmi integrációt,
 • minden oktatási folyamatban való egyenlőbb részvételhez való jog,
 • és végül, de nem utolsósorban a mindennapi élet minden területén való részvételhez és a személyes fejlődéshez való jog.

A siketvak személyek egy olyan embercsoport, akik napi szinten nagy kihívásokkal küzdenek. Ezeket nem tudjuk átvenni tőlük, de javíthatunk életminőségükön, és megkönnyíthetjük számukra ezt a nehéz utat. Azért, mert ők is emberek, a Szlovén Köztársaság állampolgárai. Nekik is megvannak a saját vágyaik, céljaik és álmaik, akárcsak nekünk. Az övék talán egy kicsit eltér a többségi társadalom álmaitól, de ezért még fontosabbak. A határ az ép érzékszervekkel rendelkező és a siketvak emberek között rendkívül vékony, közülünk is bárki a közösségük része lehet egyszer.