Fogalom

A siketvakság fogalma nehezen határozható meg, hiszen egy nagyon speciális állapottal állunk szemben, melyről a mai napig keveset tudunk. A siketvaksággal élők rendkívül heterogén csoportot alkotnak. Napjainkban sajnos még a gyógypedagógiai köztudatban is gyakran a teljes vakság és siketség állapotát társítják a fogalomhoz.

Siketvaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak speciális módszerekkel lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt kialakítani, fenntartani. A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványa, de támogatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető el.

A siketvakság csoportjai: 

Az érzékszerveket érintő sérülés szempontjából:

–   teljesen vak és teljesen siket
–   teljesen vak és különböző mértékben nagyothalló
–   teljesen siket és gyengénlátó
–   különböző mértékben nagyothalló és gyengénlátó

Az állapot a keletkezés szempontjából lehet:

–   veleszületett siketség és vakság
–   veleszületett, különböző mértékű nagyothallás, később keletkezett látássérüléssel
–   veleszületett látássérülés különböző mértékű nagyothallással
–   a látás és hallás bármilyen mértékű sérülése egyszerre keletkezett, az életút valamely pontján

A siketvak állapotnak két típusát különböztetjük meg: veleszületett siketvak állapot, és szerzett siketvak állapot.