Elemi rehabilitáció

Az elemi rehabilitációs szolgáltatásaink célja a 16 éven felüli látás és hallássérült személyek önálló életvezetési képességeinek kialakítása, fejlesztése. Segítséget nyújtunk minden olyan területen, ahol a kettős sérülésből adódóan nehézségek jelentkezhetnek, mint például a kommunikáció, az önálló közlekedés, az önellátás vagy az információhoz való hozzáférés.

Minden szolgáltatásunk személyre szabott, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés során felmérjük ügyfelünk előzetes ismereteit, látás és hallássérülésének mértékét,  kommunikációs készségeit  Ezt követően szakembereink segítségével megkezdődhet a rehabilitáció folyamata.

Szolgáltatásaink ingyenesek!

Információ és a programba való jelentkezés: +36 1/ 209-5829, info@siketvakrehab.hu
Cím: 1089 Budapest, Korányi Sándor utca 30.

Szolgáltatásainkat elsősorban a budapesti központunkban tudja igénybe venni. Amennyiben vidéken szeretne hasonló szolgáltatásokban részt venni, úgy érdeklődjön a +36 1/ 209-5829-es telefonszámon, és mi továbbirányítjuk Önt a vidéki partnerszervezeteinkhez.

Részletes információk a szolgáltatásokkal, azok igénybe vételével kapcsolatban : Szolgáltatási rend

Szolgáltatásaink:

Funkcionális látásvizsgálat:

A funkcionális látásvizsgálat során a gyógypedagógus felméri, hogy a személy milyen mértékben képes a látására támaszkodni a közlekedés és tájékozódás, mindennapos tevékenységek, az olvasás, az információszerzés és a munkavállalás területén.

A vizsgálat elején közösen értelmezzük a szemészeti leleteket és eredményeket, szükség esetén elmagyarázzuk az orvosi diagnózis jelentését, és válaszolunk a diagnózis kapcsán felmerülő kérdésekre.

Ez után egy rövid beszélgetés során arra keressük a választ, hogy a látás és hallássérült személy önmaga hogyan értékeli a látásállapotát és milyen problémákat tapasztal a mindennapi élethelyzetekben a látássérülésével összefüggésben.

A beszélgetés után felmérjük a személy közeli és távoli látásélességét, kontrasztérzékenységét, látóterét, valamint azt, hogy mennyire tud alkalmazkodni a szeme a megváltozott fényviszonyokhoz.

A vizsgálat végén javaslatot teszünk optikai segédeszközökre, elektromos nagyítókra, és olyan vizuális technikák használatára, amelyekkel a meglévő látási képességet hatékonyabban ki lehet használni.

Látástréning:

A látástréning során olyan látási technikákat tanítunk és gyakorlunk, amelyek a megmaradt látás jobb kihasználását eredményezik. Különböző kültéri és beltéri helyzetekben gyakoroljuk a szemmel történő lokalizációt, tekintet váltást, álló és mozgó inger szemmel követését, a pásztázást, az esetleges látótérszűkület és látótérkiesés kompenzációs lehetőségeit.

A látástréning másik feladata a rehabilitációs tanár, optikus és a siketvak személy által közösen kiválasztott optikai eszközök (pl nagyító, távcső) használatának megtanítása és gyakorlása. Több optikai eszközzel az olvasásnak vagy az írásnak új módját kell megtanulni: pl. más olvasótávolságot kell megszokni, vagy az olvasó televízió segítségével történő írásnál nem a kezet, hanem a képernyőt kell nézni, és más hasonló technikák. Ezek elsajátításában segít a látástréning.

Funkcionális hallásvizsgálat:

A funkcionális hallásvizsgálat célja a hallásteljesítmény felmérése. Minden esetben hallókészülékkel (ha van) történik, és egy gyakorlatsoron keresztül a tapasztalatok összegzésével közösen állapítjuk meg a szükséges rehabilitációs célokat.

Miután meggyőződtünk a hallókészülék hibátlan működéséről (ha van) megbeszéljük, hogy hogyan ítéli meg a vizsgálatra érkező személy a hallását, milyen konkrét nehézséget jelent számára a hallássérülése.

Megbeszéljük szükség esetén, hogy a hozott orvosi papírjai mit jelentenek, milyen az audiogramja, mit jelentenek a benne olvasható adatok.

Konkrét gyakorlati feladatokon keresztül megállapítjuk, hogy ha van hallókészüléke az a hallásteljesítményének megfelelően van-e beállítva. Ha nincs készüléke, javasolt-e hallókészülék igénylése.

A vizsgálat végén rehabilitációs összegzésként leírjuk közös tapasztalatainkat és a lehetséges rehabilitációs megoldásokat.

Hallásfejlesztés:

A hallásfejlesztés keretében segítünk a hallásvizsgálatra való felkészülésben. Segítünk összegyűjteni azokat az információkat, amik segíthetik az audiológusokat a megfelelő hallókészülék kiválasztásában és/vagy egyéni szükségletekhez való beállításában.

Szükség esetén megtanítjuk a hallókészülék karbantartásának módját. (Tisztítás, elemcsere, beállítások)

Kommunikációs készségfejlesztés:

Az egyéni kommunikációs készségek és a kommunikációs nehézségek felmérése után javaslatot teszünk a kommunikáció akadálymentesítésére a személyes, írásos vagy távolsági kommunikációs lehetőségek bemutatásával.

Sok alternatív kommunikációs módszer, eszköz létezik, amivel a kommunikációt segíteni lehet. A kommunikációs módszerek/eszközök kiválasztása után gyakorlati órák keretében sajátítjuk el azok használatát egyéni vagy csoportos formában. Lehetőség szerint célunk, hogy a kommunikációs nehézséggel küzdő személy közvetlen környezetét is bevonjuk a fejlesztési folyamatokba, számukra is megtanítsuk a hatékony kommunikációs módszerek és/vagy eszközök használatát. Minden esetben a fejlesztés az egyéni igényeken, az egyéni kommunikációs szükségleteken alapul.

A hatékony kommunikációs módszer és/vagy eszköz megtalálása után az érintettek akadály menetesen tudják igénybe venni egyesületünk további szolgáltatásait (kommunikációs és személyi segítő szolgáltatás) és úgy tudnak egyéb rendezvényeinken is részt venni, hogy ott valóban részeseivé válhatnak az eseményeknek, megszűnik az izolációjuk.

Kommunikációs módszerek/eszközök:

–  gesztusnyelv
–  taktilis gesztusnyelv
–  jelnyelvi alapok
–  kézjelek
–  tenyérjelek
–  taktilis jelnyelv
–  taktilis gesztusnyelv
–  Braille abc tenyérbe írása
–  Lorm abc
–  Síkírás tenyérbe írása
–  Kommunikáció képek, tárgyak alkalmazásával
–  Írásos kommunikációs módszerek
–  Kommunikáció segédeszközök használatával
–   Szájról olvasás

Tájékozódás-közlekedés fejlesztése:

A tájékozódás – közlekedés oktatás célja, hogy a látás és hallássérült személy egyéni adottságainak megfelelően önálló közlekedővé váljon. A tréning során megtanítjuk mindazokat a technikákat melyekkel biztonságosan és a lehető legkevesebb segítséggel tud a siketvak személy eljutni egyik pontból a másikba.

A fejlesztés nem csupán a fehér bot használatának megtanítására korlátozódik, hanem sok más képesség és készség fejlesztését is magába foglalja (például a látás és hallás fejlesztése közlekedési helyzetekben, különböző közlekedési szituációk kezelése, tájékozódási technikák stb.).

Az órák az aktuális tananyagnak megfelelően az egyesület irodájában, középületekben, csendesebb és forgalmasabb utcai környezetben zajlanak.

Várjuk azoknak a jelentkezését is, akik csak egy-egy kereszteződésen való áthaladást vagy új útvonalat szeretnének begyakorolni.

Mindennapos tevékenységek oktatása:

A mindennapos tevékenységek tanítása során bemutatjuk, és kipróbáljuk azokat az eszközöket és technikákat, amelyek segítségével a látás és hallássérült személy önállóan és biztonságosan el tudja végezni mindazokat a háztartásvezetéssel, ügyintézéssel és önkiszolgálással kapcsolatos feladatokat, amelyek szükségesek önálló életvezetéshez.

A fejlesztés az előzetes ismeretek, a látás és hallásállapot, alkalmazott kommunikációs módszerek és speciális igényeknek megfelelően egyénre szabott. Az órák az egyesület irodájában és tankonyhájában, vagy a kliens saját otthonában zajlanak.

A fejlesztés az alábbi területekre terjed ki:

–  rendszerezés és azonosítás
–  konyhai és étkezéssel kapcsolatos tevékenységek (pl. konyhai eszközök használata, mérések, öntések, sütés, főzés stb.)
–  mosás, teregetés, vasalás, varrás
–  bevásárlás, pénzkezelés
–  takarítási technikák
–  személyes higiéné és egészségügyi ismeretek (pl. körömápolás)
–  növénygondozás és barkácsolás
–  csecsemőgondozás
–  aláírás tanítása

Braille írás és olvasás tanítása:

A Braille írás-olvasás tanítás célja, hogy azok a látás és hallássérült személyek, akik felnőttkorukban veszítik el a látásukat, újra tudjanak írni és olvasni a Braille-írás segítségével.

Megtanítjuk a magyar pontírásban ismert betűket, a legfontosabb írásjeleket és számjeleket. A tananyag ütemezésénél figyelembe vesszük a tanuló aktuális állapotát, meglévő képességeit, az anyanyelvi ismeretek szintjét, és az esetleges speciális igényeket.

Habár az informatika térnyerésével a Braille-írás és olvasás használata kezd visszaszorulni a látássérült emberek körében, mégis hasznos lehet saját jegyzetek, jelölések (pl bevásárlócédula) létrehozásában, illetve a siketvak személyeknél kommunikációs módszerként is használható.

Fontos továbbá, hogy a Braille írás ismeretével és a Braille kijelző segítségével a teljesen siketvak személyek is tudják használni a számítógépet, így számukra a Braille írás-olvasás elsajátítása elengedhetetlen.

Az órák egyénre szabottan az egyesület irodájában zajlanak.

Informatika oktatás:

A látás és hallássérült személyek számára kiemelten fontos a számítógép használatának ismerete, mert a számítógép segítségével könnyebben tarthatnak kapcsolatot a környezetükkel, információhoz juthatnak, hivatalos ügyeiket intézhetik, és nem utolsó sorban a szabadidejüket is tartalmasan tölthetik el.

A tanulás során megismerkedünk a számítógéppel, a felolvasó és nagyító programokkal és a Braille-kijelzővel, amely tapintás segítségével kapcsolatot teremt a látás és hallássérült személy és a számítógép között.

Megtanítjuk az informatikában használatos alapfogalmakat, a legegyszerűbb fájlkezelési tevékenységeket, szövegírást, valamint elektronikus levelet fogadni, írni, olvasni. A munkavállalásra készülőknek megtanítjuk a szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjait.

A fogalmak, tevékenységek megismerését igény szerint jelnyelvi tolmács vagy írásos tananyagok is segíthetik.  A fejlesztés egyéni órák keretében történik.

Pszichológiai tanácsadás:

A pszichológiai tanácsadást az elemi rehabilitáció keretein belül lehet igénybe venni.

A látás- és hallássérüléshez – érthető módon – gyakran kapcsolódnak különböző lelki problémák is. Gyakoriak a veszteségélményből fakadó szorongásos és/vagy hangulati panaszok, az új élethelyzettel, szerepekkel kapcsolatos tanácstalanság, az én újrafogalmazására való igény. A pszichológiai tanácsadás szolgáltatás célja, hogy ezeket a problémákat feloldjuk, enyhítsük. A pszichológiai tanácsadás teljes titoktartás mellett történik.

Szociális munka:

Egyesületünkben a szociális munkás, a szociális ügyek intézésén túl, koordinációs feladatokat lát el.

Az első találkozás során megismeri a jelentkező állapotát, igényeit majd részletesen ismerteti az Egyesület profilját, szolgáltatásait. Ezt követően lehetőség nyílik a megfelelő szolgáltatásokba és szakemberekhez való irányításra. A szociális munkás feladata, hogy több szolgáltatás igénybevétele esetén is, a munka összehangoltan, az ügyfél és a résztvevő szakemberek állandó informáltságának biztosításával folyjon.

Szolgáltatási elemként a szociális munka segít eligazodni az igénybe vehető ellátási formák és támogatások között, segít az ügyintézésben.

A leggyakoribb kérdések a fogyatékossági támogatáshoz, utazási kedvezményhez, megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében pedig a komplex állapotfelméréshez és a rokkantnyugdíjat kiváltó rehabilitációs- vagy rokkantsági ellátásokhoz kötődnek.

Ezeken túlmenően természetesen bármilyen – fogyatékossági állapottól független – szociális problémával is jelentkezhetnek ügyfeleink.

A szociális segítségnyújtás feltétele a programban való részvétel.

A szolgáltatásban dolgozó szakemberek:

Az elemi rehabilitáció igénybevételének menete:

  1. A fejlesztő vagy támogató szolgáltatások igénybevételéhez, a jelentkezőnek a klienskoordinátorral kell felvennie a kapcsolatot.
  2. Az első találkozásra a jelentkezőnek el kell hoznia a látás- és hallássérülését igazoló orvosi papírjait
  3. A klienskoordinátorral tisztázzák a rehabilitációs igényeket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat.
  4. Ha sikerül megfelelő szolgáltatást felajánlani a jelentkezőnek, szerződést kötünk az együttműködésről.
  5. A szerződéskötést egy átfogó felmérés követi, ami látás- és hallásvizsgálatot, illetve egy beszélgetést jelent a pszichológusunkkal.
  6. A szerződéskötés után, a klienskoordinátor a megfelelő szakemberhez irányítja a jelentkezőt, akivel fejlesztési tervben megállapodnak a közös munka részleteiről.

A program a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet logója
EMMI-logo